Quiénes Somos

Travay avèk nou

si ou se avoka, ou espesyalize nan dwa travay, epi ou enterese travay avèk nou,
konplete fòmilè sa epi ajoute CV ou :

Ajoute CV ou

Èske ou vle konnen kantite kòb ki koresponn pou yo peye’w lè yo revoke’w oubyen lè ou renonse?

Kalkile

EKRI NOU!
NOU LA POU NOU EDE OU

Oubyen a travè fomilè sa

¡Konsiltasyon jiridik GRATIS!

W´ap peye aprè ou fin jwenn rezilta.